Privacy- en cookieverklaring Innovacom

INNOVACOM respecteert de privacy van alle gebruikers van www.innovacom.nl en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens dat de persoonsgegevens die je ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. We informeren je graag hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

1. Verwerking persoonsgegevens

INNOVACOM kan je persoonsgegevens verwerken, omdat je klant bent bij INNOVACOM, gebruik maakt van de diensten van INNOVACOM en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt bij het invullen van een formulier op onze website.

2. Waarom INNOVACOM gegevens nodig heeft

INNOVACOM verwerkt jouw persoonsgegevens voor het juist uitvoeren van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om telefonisch contact met je op te kunnen nemen, je schriftelijk per e-mail en/of per post te kunnen informeren, je overeenkomst en bestellingen te kunnen administreren en versturen en je online te helpen door het aanbieden van juiste informatie.

3. Hoe lang INNOVACOM gegevens bewaart

INNOVACOM bewaart persoonsgegevens niet langer in een vorm die het mogelijk maakt klanten en/of gebruikers te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt.

4. Verstrekken gegevens aan derden

INNOVACOM bewaart persoonsgegevens niet langer in een vorm die het mogelijk maakt klanten en/of gebruikers te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt.

5. Verzamelen van informatie

5.1 Verzamelen van actief verstrekte informatie

Op diverse pagina’s van de website kan INNOVACOM je vragen om voor een specifiek doel je naam, emailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken.

Jouw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door

INNOVACOM verzameld met als doel het verbeteren van de website en de informatiestroom naar jou als gebruiker. Verder kan de informatie tevens door INNOVACOM worden gebruikt voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden.

5.2 Verzamelen van passief verstrekte informatie

INNOVACOM verzamelt via haar websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites

bezocht worden en welke pagina’s er binnen de websites bekeken worden, wordt door INNOVACOM verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina’s. Voor zover de gegevens door INNOVACOM worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat je geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

6. Cookies

6.1 De type cookies die wij gebruiken

Hieronder een overzicht van de type cookies die wij gebruiken:

 • Noodzakelijke en voorkeuren cookies

We maken gebruik van deze cookies, zodat we onze pagina’s kunnen optimaliseren. Door gebruik te maken van cookies kunnen we je bij je volgende bezoek aan www.innovacom.nl  nog beter van dienst zijn en wordt de website gebruiksvriendelijker.

 • Statistieken cookies

We maken gebruik van analytische cookies. Deze cookies leggen vast hoe onze bezoekers www.innovacom.nl gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruik van www.innovacom.nl analyseren en rapporten en statistieken genereren. Deze info helpt ons om www.innovacom.nl  en onze dienstverlening te verbeteren.

 • Marketing cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit het Google netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit het Google netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

6.2 Google cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google o.a. om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 • Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers zich gedragen op www.innovacom.nl en om na te gaan of onze Google Adwords advertenties effectief zijn. De verkregen informatie wordt, inclusief het IP-adres van je desktop of laptop, opgeslagen op een server van Google. Google gebruikt deze informatie om aan ons te rapporteren hoe wij de website kunnen optimaliseren naar het gebruik van de bezoekers. Deze gegevens worden maximaal 50 maanden bewaard.

 • Google Adwords

Met deze cookies kan de kwaliteit vanuit Google Adwords worden bijgehouden en welke pagina’s je bekijkt via www.www.innovacom.nl . Zo kunnen we relevante advertenties aanbieden op onze andere pagina’s. Deze cookies worden maximaal 18 maanden bewaard.

 • Google remarketing

Mocht je via een advertentie bij Google op onze website terecht komen, dan wordt in sommige gevallen een cookie geplaatst waardoor je op andere websites opnieuw advertenties van INNOVACOM kunt tegenkomen. Het plaatsen en uitlezen van deze cookies gebeurt geautomatiseerd. Persoonsgegevens worden niet door INNOVACOM opgeslagen en evenmin door Google beschikbaar gesteld. Deze gegevens worden maximaal 90 dagen bewaard.

 • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

6.3 Social Media cookies

 • LinkedIn

Deze cookie biedt de mogelijkheid om direct een artikel te kunnen delen vanuit de website.

 • YouTube

Deze cookie biedt de mogelijkheid om direct een video te kunnen delen vanuit de website.

7. Gebruik van formulieren

Wij maken op diverse manieren gebruik van formulieren, waarbij de persoon die het formulier invult gegevens achterlaat. Deze gegevens slaan wij op in onze database. De persoonsgegevens gebruiken we om onze informatievoorziening richting onze klanten zo relevant mogelijk te laten zijn. Hieronder vind je een opsomming van de middelen waarbij wij formulieren inzetten.

 • Website (Bijv. contactaanvragen)
 • E-mailings (Bijv. een aanvraag voor meer informatie)
 • Events (Bijv. een inschrijving of een survey)
 • Klantonderzoek (Bijv. de surveys die wij afnemen bij onze klanten)

Deze gegevens slaan wij standaard op voor een periode van 60 maanden. In de formulieren wordt gebruik gemaakt van cookies die je gegevens kunnen onthouden voor de volgende keer dat je een formulier invult.

8. Email-marketing

8.1 Persoonsgegevens

Voor e-marketingdoeleinden slaan wij onderstaande persoonsgegevens op in onze database.  De persoonsgegevens zijn afkomstig uit het CRM systeem van INNOVACOM en we gebruiken dit om onze informatievoorziening richting onze klanten zo relevant mogelijk te maken.

 • Voornaam (P)
 • Tussenvoegsel (P)
 • Achternaam (P)
 • Geslacht (P)
 • 06-nummer (P)
 • Debiteurnummer
 • Functie contactpersoon
 • Geslacht
 • Initialen
 • E-mailadres

8.2 Recht van verzet: afmelden nieuwsbrief

Wanneer iemand wenst verwijderd te worden uit de mailinglijst, wordt dit opt-out verzoek verwerkt door INNOVACOM. Stuur je verzoek naar support@innovacom.nl.

9. Privacyrechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om deze te corrigeren of te verwijderen (artikel 16 en 15 van de AVG). Wil je meer weten over privacy bij INNOVACOM of een van bovenstaande punten? Stuur dan een mailtje naar support@innovacom.nl.

10. Responsible-Disclosure

Bij INNOVACOM vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen jou:

 • Je bevindingen te mailen naar support@innovacom.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden; en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.


Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zullen wij geen juridische stappen tegen jou ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouwtoestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker; en als dank voor jouw hulp bieden wij een passende beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

 

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost is die je ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving.